Tietosuojaseloste

Päivitetty: 19/02/2024

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Anni Dohlen Art -toiminimiyritys käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja; mitä henkilötietoja Anni Dohlen Art kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota Anni Dohlen Art noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.
Anni Dohlen Art suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.


1. Rekisterinpitäjä

Anni Dohlen Art
Y-tunnus: 2824406-6
Jälsipolku 2 A 60, 00410 Helsinki


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Anni Dohlen
Jälsipolku 2 A 60, 00410 Helsinki
info@annidohlen.com


2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteiden / palveluiden tarjoaminen. Tässä tapauksessa
  henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.
 • Asiakassuhteen kehittäminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän
  oikeutettuun etuun saada riittävä ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja
  liiketoimintamme johtamiseen.
 • Uusista tuotteista ja tarjouksista tiedottaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely
  perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoidaksemme
  muita palveluita sinulle.


3. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Ostohistoriasta
 • Yhteydenpidosta asiakkaaseen asiakassuhteen aikana
 • Julkisista tietolähteistä

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Yhteyshenkilö
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, maksutiedot, laskutustiedot sekä markkinointiluvat ja kiellot
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
 • Tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista sekä niihin reagoimisesta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan toteuttaa
lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla
yhteystiedoilla:

Tarkastusoikeus

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
  lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
  Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.
 • Toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, joka perustuu kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito-, kuluttajansuojaja tuotevastuulakia.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: info@annidohlen.com

8. Henkilötietojen käsittelijät

 • Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 • Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietoturva

 • Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

11. Evästeet

 • Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ja muita vastaavia tekniikoita (”evästeet”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi keräämään ja tallentamaan
  hyödyllisiä tietoja, parantamaan verkkosivujemme toimintaa, ja tekemään niistä helpommat käyttää. Voimme käyttää evästeitä myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme käyttäjien mieltymyksiä ja mielenkiinnon kohteita paremmin ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
 • Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät osoitteesta https://ec.europa.eu/info/cookies_fi.

12. Selosteen muuttaminen

 • Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.annidohlen.com, josta löydät viimeisimmän version tästä Selosteesta.
Anni Dohlen Art © 2017 – 2024 | Y-2824406-6